Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE)

NBE er et netværk, hvor miljø og økonomi spiller sammen hvilket kan give virksomhederne mulighed for at optimere på flere områder.

NBE tilbyder i 2016 virksomheder en gratis miljøscreening, hvor der ses på de områder, hvor der både kan være penge og miljømæssige fordele at hente. Der kan nemlig være besparelser og konkurrencefordele ved, at miljø bliver en del af den daglige drift og udvikling.

Screeningen giver bl.a. et overblik over:

  • hvor der kan spares energi og materialer
  • hvor der kan spares affald
  • om der er mulighed for mere energi- og miljøvenlige produkter / serviceydelser
  • synliggørelse af miljøarbejdet (overfor kunder mv.)
  • synliggørelse af hvor virksomheder evt. kan bruge hinandens restprodukter (industriel symbiose)
  • jobskabelse

Hent mere materiale

Du kan læse meget mere om de tilbud, NBE tilbyder din virksomhed her.

Kontakt os for mere information

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information. Se kontaktoplysninger i boksene til højre.

Erhvervskonsulent

Flemming Jensen

Tlf.: 72578971 / 41913971
Mail: flj@jammerbugt.dk

Miljøsagsbehandler

Lisbeth Kromann

Tlf.: 72577605
Mail: lkr@Jammerbugt.dk

Åbningstider

Man - Ons 8.00 - 15.30
Tors 8.00 - 17.00
Fre 8.00 - 13.00

Lør/søn/helligdage: Lukket