Cirkulær Innovation i Partnerskaber

Turismen har stor betydning for Jammerbugt Kommune. Det har den fordi turismen bidrager til at skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i kommunen, til gavn for både borgere, turister og erhvervsdrivende. I området fra Rødhus til Bulbjerg findes storslået natur, klitplantager, lokalproducerede fødevarer, levende lokalsamfund og stedbundne oplevelser, som alt sammen er med til at gøre området interessant som både ferie- og bosætningsmål. Den turismemæssige koncentration er ikke så høj, som i Blokhus, Løkken og Skagen, men turismen er stigende i området, hvor blandt andet den storslåede og uberørte natur er et af Jammerbugtens stærkeste brands. Turismen er derfor afhængig af at naturen bevares og de stedbundne og lokale kvaliteter fremhæves, for fortsat at være en attraktiv destination fremover.

Derfor har vi i Jammerbugt Kommune indgået samarbejde om projektet kaldet Cirkulær Innovation i Partnerskaber (CIP).

Igennem en lang række initiativer, samarbejder og events, arbejder vi lige nu målrettet på at få CIP til at blive en forankret del af turismen på Nordvestkysten. Helt overordnet drejer projektet sig om at skabe en sammenhængende, bæredygtig turistdestination i områderne Slettestrand, Tranum, Thorupstrand, Svinkløv og Klim, netop fordi områderne har en helt særlig og unik natur, som giver gæster mulighed for at opleve historiens vingesus, bølgeskvulp og en egn præget af stærke lokalsamfund. 

Et vigtigt element i CIP-projektet er også at udbygningen af turistdestinationen skal være bæredygtig, for netop at gå i tråd med det naturskønne område, som i så høj grad er drevet af lokale aktører.

Derfor har alle de nedenstående samarbejdspartnere set et potentiale i at udbygge turismen ved at fokusere på en bæredygtig, helhedsorienteret og cirkulær tilgang til turismeudvikling. Formålet med projektet er at bidrage til at skabe lokal vækst gennem et fokus på bæredygtig og cirkulær turisme.

 

Konkret arbejder blandt andet med:

- Netværksudvidelse af lokale virksomheder og aktører.

- At skabe events med bæredygtigt sigte.

- Produktudvikling som eks. "Retreat" og "Med på Haw".

- Affaldshåndtering i form af fiskekuttere med affaldssortering.

 

 

Følg med her på hjemmesiden eller kontakt Jette Grønhøj som er projektleder på Cirkulær Innovation i Partnerskaber. 

 

Eventkoordinator og projektleder

Jette Haugaard Grønhøj

Tlf.: 7257 8972
jhg@jammerbugt.dk