Vækst i det nordjyske campingerhverv

’Vækst i det nordjyske campingerhverv’ er et 2-årigt udviklingsprojekt for nordjyske campingpladser, som kan medvirke til at skabe udvikling og vækst på de nordjyske campingpladser.

Formålet er bidrage til, at de nordjyske campingpladser kan styrke deres forretning, udvikle nye produkter og udnytte deres potentialer bedre.

Camping er et vigtigt overnatningsprodukt i nordjysk turisme, og i Nordjylland bidrager campingsektoren med ca. 2 mio. overnatninger årligt. Overnatningstallene inden for camping er imidlertid faldende og dermed udgør campingerhvervet et væsentligt potentiale for vækst og bedre kapacitetsudnyttelse i den nordjyske turismeindustri.

Med dette udgangspunkt er formålet med dette projekt at igangsætte og gennemføre en fokuseret udviklingsindsats, der bidrager til at skabe udvikling og vækst i det nordjyske campingerhverv.

Ambitionen er, at projektet skal bidrage til at udvikle campingpladserne i relation til tværgående samarbejder (også ud over campingerhvervet), forretnings- og produktudvikling, markedsføring m.v., og dermed styrke forudsætningerne for at skabe positive resultater i forhold til drift såvel som udvikling.

Initiativet består af brede netværksarrangementer, én til én rådgivning, viden og kompetenceudvikling, såvel som mindre netværksgrupper, hvor de interesserede virksomheder samarbejder omkring et givet tema.
Projektet er forankret hos Vækst Jammerbugt og løber frem til september 2019.

Yderligere information om projektet og dets initiativer kommer snarest.

Udviklingskonsulent

Stine Dam Nielsen
Tlf. 41 91 39 85  
sdn@jammerbugt.dk