Vækstprojekt Kystsporet

Kystsporet vil forbinde strækningen fra Nr. Vorupør til Blokhus via en ny rute til turcykling og vandring og herved styrke den naturbaserede turisme i geografien og skabe grundlag for produktudvikling, kommercielle aktiviteter i lokalsamfundene for at fastholde og skabe nye arbejdspladser og øget bosætning.


Jammerbugt og Thisted Kommuner arbejder på "Vækstprojekt Kystsporet" i fællesskab med

  • Destination Nordvestkysten
  • Naturstyrelsen
  • Dansk Kyst- og Naturturisme

Projektet bygger på indsatserne i Udviklingsplan for Vestkysten og den nationale turismestrategi. Kystsporet skal give adgang til varierede naturoplevelser, kysthistorie og kvalitetsfødevarer. 

Projektet har et samlet budget på 3,7 mio. kr. Det er finansieret i et partnerskab mellem Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune, Region Nordjylland, Erhvervsministeriet, Dansk Kyst- og Naturturisme og FLAG.

Projektet løber fra 2019 til 2022.

Forløb 

Der er fundet et forløb, som bevæger sig igennem de mange kystnære plantager, og leder gæsten ud til de mange kystsamfund og også ind til mindre landsbyer længere fra kysten.

Ruten er lagt, så der mange steder vil være mulighed for at kombinere cykelturen eller vandreturen med enten Vestkystruten eller Nordsøstien. Der er dermed mulighed for rundture fx for gæster, som er på ferie i et sommerhus. 

 

 Kystsporet forløb

 Efterår 2021

Der kommer et forløb med lokalsamfundene langs ruten.