Dansk Kyst og Naturturisme

Dansk Kyst og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, som medvirker til at udvikle og skabe vækst i turismen omkring de danske kyster og naturområder.

Dansk Kyst og Naturturisme arbejder fokuseret efter en række indsatsområder som er defineret ud fra de forventninger, som fondens nøgleinteressenter har til selskabet.

Indsatserne er

  • International synlighed: En klar og nyskabende fortælling om kyst- og naturturismen i Danmark, der skal tiltrække relevante målgrupper.
  • Produktfornyelse: Markante nye attraktioner, produktfornyelse of signaturoplevelser, der vækker international interesse og understøtter den internationale fortælling om dansk kyst- og naturturisme.
  • Bedre destinationskvalitet: Et helhedsorienteret generalt løft i kvaliteten af kyst- og naturturismeoplevelser med særligt fokus på de særlige og stærke feriesteder.

Besøg Dansk Kyst & Naturturisme

Kontakt

Dansk Kyst- og Naturturisme
Skeelslundvej 99,1
9440 Aabybro

info@kystognaturturisme.dk