Partnerskab for Vestkystturisme / Dansk Kyst- og Naturturisme

Foreningen Partnerskab for Vestkystturisme er stiftet på baggrund af et samarbejde mellem de 11 vestkystkommuner, Dansk Kyst og naturturisme, de vestdanske regioner samt turistaktører langs Vestkysten.

Partnerskabets formål er

  • at skabe fokuseret vækst og beskæftigelse i turisterhvervet langs vestkysten i samspil med øvrige aktører, herunder en national handlingsplan for vestkystturismen, for at sikre det tilstrækkelige ressourcemæssige grundlag for planens gennemførelse i form af de nødvendige økonomiske drifts- og projektmidler samt en driftsorganisation, der kan varetage handlingsplanens eksekvering.

Læs mere om Partnerskab for Vestkystturisme

Kontakt

Partnerskab for Vestkystturisme
Toldbodgade 8-10
6960 Hvide Sande

Kontakt

Seniorkonsulent, sekretariatsleder i Partnerskab for Vestkystturisme

Maria Aaen
maa@kystognaturturisme.dk
+45  24 89 58 78