Erhvervs-, og Turistrådet

Jammerbugt Kommune har et aktivt og levende erhvervsliv. Det bakker kommunen op omkring på bedst mulige vis.

Formål

Erhvervs- og Turistrådets formål er:

  • at samordne erhvervslivets interesser i kommunen
  • at medvirke til at skabe vækst inden for erhverv, turisme og bosætning
  • at medvirke til etablering af et godt erhvervsklima og de bedst mulige rammebetingelser i kommunen
  • at styrke samarbejdet imellem erhvervsforeningen, de lokale erhvervsorganisationer, kommunalbestyrelsen og den kommunale administration
  • at skabe ideer og tage initiativer med henblik på erhvervsudvikling i kommunen
  • at arbejde for sammenhængen mellem lokale, regionale samt andre relevante erhvervsstrategier
  • at medvirke til at sikre den bedst mulige erhvervsservice til virksomheder i kommunen.

Medlemskreds
Erhvervs- og Turistrådets medlemmer er kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Jammerbugt kommune, repræsentanter for de faglige organisationer og medlemmer af Erhvervsforeningen Jammerbugt

Erhvervs- og Vækststrategien
Erhvervs-, og Turistrådet arbejder for og bidrager til at sætte retningen for vækst og udvikling blandt erhvervslivet i Jammerbugten. Det sker bl.a. igennem Erhvervs-, og Vækststrategien for 2017-2020.

Erhvervsudviklingen i vækst og arbejdspladser i det lokale erhvervsliv er nøglen til at fastholde og udvikle Jammerbugt Kommune som et godt sted at bo, leve og arbejde. Erhvervs- og vækststrategien sætter retningen for erhverv- og vækstindsatsen i perioden 2017-2020, hvor vi har en ambition om at sikre de bedst mulige vilkår for at skabe, drive og udvikle virksomhed i Jammerbugt Kommune.

Læs og tilgå erhvervs- og vækststrategien i boksene til højre her på siden.

Medlemmer af Erhvervs,- og Turistrådet

Se oversigt over medlemmer af Erhvervs,- og Turistrådet

Erhvervs,- og Vækststrategier

2014-2016

2017-2020

Nyttige links

Download Adobe Reader