Dansk Industri´s Erhvervsklimaundersøgelse 2015

Dansk Industri har offentliggjort erhvervsklimaundersøgelsen for 2015. Den viser, at Jammerbugt er placeret som nr. 40, hvilket er en tilbagegang på fem pladser i forhold til sidste år. Kommunerne er vurderet ud fra en række kategorier blandt andet Infrastruktur, Arbejdskraft, Sagsbehandling, skatter, afgifter, gebyrer, Kommunens image og Dialog med erhvervslivet.

Jammerbugt Kommunes bedste placering er i kategorien Skatter, afgifter og gebyrer, hvor kommunen er placeret som nr. otte.

Jammerbugt går i 2015 frem i fire kategorier. Den største fremgang er i kategorien Skatter, afgifter og gebyrer, hvor kommunen er gået 39 pladser frem i forhold til 2014. Dette skyldes blandt andet kommunens måde at udregne byggesagsgebyrer på – betaling i forhold til forbrugt tid.  Den næststørste fremgang ses i Brug af private leverandører, hvor Jammerbugt går 34 pladser frem. Den tredjestørste fremgang ses i Information og dialog med kommunen, hvor den er gået 18 pladser frem. Årsagen her er sandsynligvis tiltaget En indgang til kommunen for virksomheder, som trådte i kraft i begyndelsen af året.

Hvad mener virksomhederne?

Opsummeret er virksomhederne positive over for måden at udregne byggesagsgebyrer på, ligesom de kommunale udbudsprocesser vurderes bedre samt dialogen mellem kommunen og erhvervslivet er blevet bedre.

Virksomhederne mener, at kommunen bør prioritere Arbejdskraft, Infrastruktur, Brug af private leverandører og Kommunal sagsbehandling højt. Positivt her er, at Vækst- og udviklingsforvaltningen er etableret med lettere sagsbehandling for erhvervslivet til følge.

Tilfredsheden med kommunens indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft er faldet, ligesom infrastrukturen i stigende grad hæmmer virksomhederne. Her skal der fortsat arbejdes på en tredje Limfjordsforbindelse, som har stor betydning for væksten i hele Nordjylland.

Jammerbugt Kommunes borgmester Mogens Gade forklarer,

- Vi udvikler hele tiden nye initiativer og erhvervsvenlige tiltag, som skal fremme virksomhedernes vækst og skabe nye arbejdspladser og hjælpe vores iværksættere på vej. Vi arbejder benhårdt efter vores Erhvervs- og Vækststrategien "Mere i gang - Flere i gang", vi har etableret én indgang til kommunen for virksomheder og Vækst- og Udviklingsforvaltningen er etableret. Her har vi samlet kræfter med fokus på erhverv og turisme samt sagsbehandling, således at servicen over for erhvervslivet bliver endnu smidigere. Alle initiativer som er begyndt at bære frugt, hvilket denne analysen også viser.  Desuden er Jammerbugt med i mange forskellige regionale erhvervssamarbejder som Business Region North Denmark, Vestkystsamarbejdet – alle partnerskaber, der skal smitte af på den generelle erhvervsudvikling. Selvfølgelig indarbejder vi også de forbedringer vi kan spore i undersøgelsen i vores fremtidige handlinger og initiativer over for erhvervslivet, så vi bliver endnu bedre her i Jammerbugt, slutter borgmesteren.

FAKTA:

Dansk Industri har undersøgt virksomhedernes tilfredshed med det lokale erhvervsklima. 96 kommuner er med i undersøgelsen og i alt 7100 virksomheder har besvaret et spørgeskema, der sammenholdes med 22 parametre.

Lokalt i Jammerbugt Kommune er der indhentet svar fra 42 virksomheder. Besvarelserne repræsenterer i alt 1825 arbejdspladser, hvilket svarer til 19 pct. af de privat beskæftigede i kommunen.

To mindre kommuner Læsø og Fanø deltager ikke i undersøgelsen.

Lige nu...

Mangler du personale?

Tilbud fra Jobcenter Jammerbugt

Nyt tilbud til Jammerbugtens iværksættere

Virksomhedsportrætter

Kom tæt på erhvervslivet i Jammerbugten

NordVest Smart Production

Bliv klar til Industri 4,0

Se hvad vi kan gøre for dig

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Har du overvejet at tage en praktikant?