Erhvervschefen ønsker glædelig jul og godt nytår2017 har været et begivenhedsrigt år i Jammerbugten, hvor mange af de etablerede virksomheder har haft travlt, og mange nye virksomheder er skudt frem. I efteråret kom det frem, at Jammerbugt Kommune er den kommune i Nordjylland, hvor der er etableret flest nye CVR-numre pr. indbygger – I Jylland er det faktisk kun Aarhus, der har flere nye virksomheder. Det er positivt og det skal vi alle være stolte over.

2017 har også været et godt år for Vækst Jammerbugt, hvor vi har haft samarbejde med ca. 100 nye iværksættere og endnu flere etablerede virksomheder. Herudover har vi arbejdet målrettet med at afholde tema- og netværksmøder, hvor der har været behov – paletten omfatter 30 arrangementer, der spænder fra udviklingsforløb for iværksættere over dialogmøder med forskellige brancher og konferencer inden for detailhandel og turisme til tematiske møder om bl.a. Industri 4.0, mentorer og bestyrelser samt eksportmuligheder. I 2017 vil vi tilsvarende have fokus på at tilbyde arrangementer, hvor der er behov og interesse. Læs mere i vores nyhedsbreve, på vores hjemmeside og følg os på de sociale medier.   

2017 har også været et aktivt år i forhold til projekter. Vi har gennemført iværksætterprojektet ”Din Virksomhed Din Vækst”, et tilbud om viden, kompetenceudvikling og netværk, som 45 lokale virksomheder i alderen 1-5 år har benyttet sig af. Vi har også igangsat et særligt tilbud til de mange små og mellemstore produktionsvirksomheder i Jammerbugt, der har fokus på at udvikle sine produkter og processer. ”Nordvest Smart Production”, som tilbuddet hedder, kan frem til 2020 tilbyde forløb i samarbejde med bl.a. Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet og specialiserede konsulenter.

Endelig har vi på turistområdet igangsat en række nye tiltag, eksempelvis eventen XTERRA Slettestrand og tre nye udviklingsprojekter, der gennemføres i tæt samarbejde med det lokale turismeerhverv. Det ene arbejder med produkt og konceptudviklingen i campingsektoren i hele Nordjylland, det andet vedrører udvikling af mødeturismen (Aalborg, Frederikshavn, Jammerbugt og Vesthimmerland) og det tredje handler om udvikling af Blokhus-Løkken området som en af de mest attraktive og velbesøgte turistdestinationer i Danmark. Alle disse projekter fortsætter i 2018.  

På vegne af Vækst Jammerbugt vil jeg sige jer tak for samarbejdet i 2017 – vi ser frem til samarbejdet i 2018 med stor forventning.

Glædelig jul og et godt nytår.

Venlig hilsen

Anders Stryhn

Chef for Vækst Jammerbugt