Erhvervsklimaundersøgelse

Dansk Industri (DI) har udsendt en erhvervsklimaundersøgelse, der viser, at Jammerbugt Kommune ligger på en 35. plads i forhold til erhvervsvenlige kommuner. I alt 96 kommuner har deltaget i undersøgelsen. Det er et fald på 6 pladser i forhold til sidste år. Men det kan konstateres, at kommunen stadig ligger i den øvre tredjedel af landets mest erhvervsvenlige kommuner, så det er næsten status quo i forhold til sidste år.

Kommunerne er i undersøgelsen vurderet ud fra forskellige parametre som fx Kommunal sagsbehandling, Fysisk planlægning og Kommunens image.

Selvom undersøgelsen viser et beskedent fald for kommunes vedkommende generelt, er der positive elementer i undersøgelsen. Dykker man ned i materialet viser det, at Jammerbugt Kommune scorer fint i forhold til parameteren Arbejdskraft, som dækker over, at Jammerbugt Kommunes virksomheder er så tilfredse med kommunens indsats for at skaffe kvalificerede medarbejdere, at kommunen i denne kategori er landets 14. bedste.

Kommunen får også en fin vurdering i forhold til Velfærdsservice, som refererer til børnepasning og kommunens indsats for folkeskolerne. Den sidste parameter må siges at være en central faktor for arbejdskraften, da gode basisydelser som børnepasning og gode skoler er afgørende for kommunens evne til at tiltrække og "fostre" kvalificerede medarbejdere. Gode pasningsmuligheder kan samtidig være med til at øge medarbejdernes fleksibilitet. Den positive vurdering af velfærdsservicen er i øvrigt også vigtig for en pendler og bosætningskommune som Jammerbugt Kommune.

Selvom kommunen har oplevet et beskedent fald i undersøgelsen, er Jammerbugt Kommunes borgmester overordnet set tilfreds.

- Vi har vedtaget en vækststrategi for erhvervslivet, hvor vi i høj grad håber på at imødegå de udfordringer, som vi har i undersøgelsen. Vi vil fx arbejde rigtigt meget med, at der kun er og bliver én indgang til kommunen for erhvervslivet. Dette er fx rigtigt positivt i forhold til igangsætning af byggerier og for landbruget. Vi skal have en kort og hurtig vej til tilladelser og godkendelser mv. Desuden skal vi hele tiden huske på at arbejde med de udfordringer, der er og arbejde med de initiativer, der allerede er sat i søen for at fremme virksomheders vækst og skabe nye arbejdspladser i Jammerbugt Kommune, forklarer borgmesteren.

Fakta om undersøgelsen:

- DI's undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2014, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er femte år i træk, at DI laver undersøgelsen.

- 6.777 virksomheder inden for Dansk Industris brancher, bl.a. produktion, transport, fødevarer, engroshandel og service har svaret på undersøgelsen i 2014. De har blandt andet vurderet kommunernes overordnede erhvervsvenlighed og helt specifikke erhvervsvilkår som f.eks. skattetryk, kommunal sagsbehandling, adgang til arbejdskraft, infrastruktur og kommunernes image m.v.

Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

- 96 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. To mindre kommuner Læsø og Fanø deltager ikke.

Se mere på http://di.dk/le14/Pages/Jammerbugt.aspx