Formanden for Erhvervs,- og Turistrådet informerer

I Jammerbugten glæder formanden for Erhvervs- og Turistrådet, Brian Bertelsen, sig over den gode udvikling, der til stadighed synliggøres. ”Vi er på fuld omgangshøjde med den lagte plan i Erhvervs- og Vækststrategien og kan allerede nu se, at vi kommer i mål med de lagte planer for 2017. Det tegner godt for det videre arbejde med udmøntning af strategien” udtaler Brian Bertelsen. ”Vi er lykkes med en række af fuldtræffere, og vil fortsætte ad samme spor, vedholdende og målrettet” fortsætter Brian Bertelsen.

Flere nye tiltag er igangsat.

Et af de seneste tiltag er understøttelse af det lokale erhvervsliv i at udnytte de muligheder digitalisering og teknologi giver inden for produktionserhvervene. Projektet kaldes Nordvest Smart Production og er skabt af Jammerbugt Kommune sammen med Vesthimmerlands Kommune med støtte fra Vækstforum Nordjylland og Erhvervsministeriet.

 

”Vi kan med projektet, der mere mundret blot kan kaldes ”Smart Production” hjælpe virksomheder med at stille skarpt på områderne digitalisering og teknologi for ad den vej at hjælpe til at virksomhederne opnår ny indsigt og viden i forhold til at videreudvikle eget produktionsapparat; og løfte dette til at producere smartere, klogere og endnu mere effektivt.

Som en del af projektet forestiller vi os, at de deltagende virksomheder vil kunne komme tættere på hinanden med mulighed for at deltage i samarbejdsprojekter på tværs. Herved fremmes ikke blot forståelsen af hinandens kompetencer, men også en fremadrettet fælles udvikling” udtaler Brian Bertelsen.

 

Et andet tiltag er fokus på potentialerne i lokalt producerede fødevarer af høj kvalitet.

”Ved i højere grad at synliggøre de mange små og mellemstore producenter inden for fødevareproduktion, gives en spændende mulighed for en videreudvikling af den igangsatte fødevaresatsning, som bl.a. kan opleves i Slettestrand, Svinkløv, hvor flere aktører går sammen i Jammerbugtens Fødevarenetværk og brander områdets specialiteter, både lokalt og målrettet de mange turister” udtaler Brian Bertelsen.

 

Et tredje større tiltag er et fælles projekt på kyststrækningen mellem Blokhus-Løkken, hvor formålet er at skabe en mere attraktiv turistdestination ved at styrke både samarbejde og koordinering på tværs af feriestederne Blokhus og Løkken med afsæt i erhvervet.

Jammerbugt Kommune har sammen med Hjørring Kommune, Dansk Center for Kyst og Naturturisme og Vækstforum Nordjylland bevilget midler til udviklingsprojektet.

 

”Det er forventningerne, at projektet vil være med til at styrke området, både i forhold til tilgængeligheden, men også i forhold til sammenhængen af de lokale turismeoplevelser på kyststrækningen mellem Blokhus-Løkken. Der vil herved kunne skabes endnu mere værdi for turismesektoren og de enkelte virksomheder” fortsætter Brian Bertelsen.

 

Sammen med disse nye tiltag er der i Jammerbugten bl.a. også fokus på iværksætteri, udvikling af handelsbyerne samt kompetenceudvikling.

”Vi skal være Nordjyllands bedste iværksætterkommune, hvor det er naturligt at starte og udvikle sin virksomhed. Vi skal fastholde og udvikle et attraktivt handelsliv med gode butikker og høj service. Et arbejde, der er prioriteret med ansættelsen af ny city-konsulent. Endelig skal samarbejdet mellem virksomheder og kommune styrkes, så der konstant sikres opkvalificering og kompetenceløft, jf. virksomhedernes behov”.

 

”Ambitionerne er høje. Der er angivet en rigtig god retning og der lægges mange fælles kræfter i det fortsatte arbejde i Jammerbugten, hvor Erhvervs- og Turistrådet, Erhvervsforeningen, Vækst Jammerbugt, det lokale erhvervsliv, de mange frivillige foreninger og de kommunale afdelinger arbejder tæt sammen”.

 

”Selv om det kan være svært at få armene ned, har vi i Jammerbugten fortsat jordforbindelse med alle ben på jorden” afslutter Brian Bertelsen.

 

For mere information:

Brian Bertelsen, fmd. Erhvervs- og Turistrådet i Jammerbugt Kommune, T 2248 9878.