Fuld fart på udviklingen i Jammerbugten

Det går godt i Jammerbugten, og fremtiden tegner lys. Det er hovedkonklusionerne i nye undersøgelser gennemført blandt det brede erhvervsliv i Jammerbugt Kommune.

Det går godt for det lokale erhvervsliv. En ny konjunkturmåling udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme (DEF) og Vækst Jammerbugt viser overordnet, at virksomhederne og i særdeleshed eksportvirksomhederne oplever positiv vækst. Ugebrevet A4’s analyse fra maj underbygger denne konklusion, da den viser, at der i Jammerbugten har været en stigning i antallet af jobs på 0,7 % fra 2013 til 2015.

Langsigtet fokus på eksport bærer frugt
Formand for Erhvervsforeningen og Erhvervs- og Turistrådet, Brian Bertelsen glæder sig over de positive tendenser.

”Det er særlig positivt, at vores eksportvirksomheder oplever vækst, da eksporten er særdeles vigtigt for samfundsøkonomien. Eksport er samtidig et af de områder, som Erhvervs- og Turistrådet og Vækst Jammerbugt har prioriteret højt i den lokale erhvervsfremmeindsats, hvor 50 lokale virksomheder siden 2014 har deltaget i infomøder og udviklingsforløb om eksport og nye markeder. Og mange af disse virksomheder har allerede igangsat nye eksporttiltag, så det er et område, vi også de kommende år vil arbejde fokuseret med.”

Flere turismeovernatningerne vækker glæde
Erhvervs- og Turistchef Anders Stryhn genkender hovedkonklusionerne fra undersøgelserne.

”De positive tendenser møder vi mange steder i det daglige. Mange fremstillings- og byggevirksomheder har rigtig travlt, men også inden for turismen er der fuld fart på. Fra 2014 til 2015 havde vi en tilvækst på 28.000 overnatninger, og samtidig er der mange virksomheder, der investerer i fremtiden. Hotel Fårup og det kommende badehotel i Blokhus er rigtig gode eksempler, men generelt er der mange overnatnings- og oplevelsescentre, der investerer i deres produkter.

Positive tendenser over hele linjen
Borgmester Mogens Gade er meget tilfreds med de signaler erhvervslivet har sendt i undersøgelserne, og glæder sig over, at det generelt går rigtig i Jammerbugt Kommune:

”Vi har i 2015 har haft en befolkningstilvækst på 170 indbyggere, og i de første måneder af 2016 er vi blevet yderligere 100 indbyggere. Dertil kommer, at vi har nogle rigtig stærke lokalsamfund, og jeg kan ikke lade være med at være stolt af, at 5 af vores landsbyer har deltaget i konkurrencen Årets Landsby 2016, hvor Trekroner som 1 ud af 3 landsbyer i Danmark nu er med i finalen. Det vidner om, at vi har en masse meget engagerede borgere, der er rigtig glade for at bo i landsbyerne, og som yder en indsats for, at deres byer også skal være attraktive fremover. Så jeg er ikke bange for at sige, at der er positive tendenser over hele linjen”, slutter Mogens Gade.