Hjælp til at fastholde dine medarbejdere?

Vi ved, at det kan være svært at fastholde medarbejdere, der hver dag pendler mange kilometer og bruger lang tid på at komme til og fra arbejde. Vi ved også, at medarbejdere, der pendler, på sigt kan have større tilbøjelighed til at søge job tættere på deres hjemmeadresse. For dig som virksomhedsejer kan det betyde en højere frekvens af rekrutteringer, og det koster på bundlinjen.

I Jammerbugt Kommune vil vi gerne gøre en ekstra indsats for at hjælpe det lokale erhvervsliv med at fastholde medarbejdere, og det tror vi på blandt andet kan gøres ved at hjælpe pendleres ægtefæller eller kærester i job – i Jammerbugten. Vi tror nemlig også på, at det kan være med til at gøre det attraktivt at bosætte sig i vores kommune, hvis begge parter arbejder her.

Vores koncept består af 1-1 service fra vores virksomhedskonsulenter, som står klar til at hjælpe med:

    • Viden om det lokale arbejdsmarked
    • At skabe overblik over konkrete jobåbninger, der matcher ægtefællen eller kærestens ønsker og kvalifikationer
    • En introduktion til Jammerbugt Kommune - hvor er hvad, hvor langt er der egentlig fra det ene til det andet, mv.

 

Vi har brug for din hjælp til at formidle dette GRATIS TILBUD TIL PENDLERNE i din virksomhed - og vi vil derfor opfordre dig til at sende tilbuddet ud til dem og dele det på jeres intranet, formidle det ved et morgenmøde, notere det i et nyhedsbrev, hænge det op i kantinen eller lign. Det er selvfølgelig helt op til dig. Sig endelig til, hvis vi på anden vis kan være behjælpelige med at få budskabet ud til dine medarbejdere.

Såfremt der er spørgsmål til vedhæftede eller lign. er du altid velkommen til at kontakte vores virksomhedskonsulenter på telefon +45 4191 1925.

Vi glæder os til at byde nye tilflyttere velkommen til Jammerbugt Kommune!