Jammerbugt Kommune lytter med store ører

Jammerbugt Kommune har åbnet en ny indgang til kommunen for erhvervslivet, som sikrer, at virksomhedens henvendelse hurtigt kommer til den rette medarbejder, og at henvendelserne behandles helhedsorienteret.

Indgangen består af hjemmesiden ”En indgang til kommunen – en service til alle virksomheder” som henviser til telefonnummeret 72 57 88 10 og mailadressen enindgang@jammerbugt.dk som en indgangskontakt til kommunen for virksomheder.

 

Indgangen bliver brugt

Indgangen bliver allerede flittigt brugt af de lokale virksomheder i kommunen, og ikke færre end 50 virksomheder har benyttet indgangen til spørgsmål af forskellig karakter, f.eks. byggesagsbehandling, opstart og udvidelse af virksomheder, skiltning og meget mere. Fælles for virksomhederne er, at deres henvendelser mødes af en koordineret og løsningsorienteret behandling.

 

”Jeg fik en særdeles fin service, og det gik nemt med at finde frem til den medarbejder, der kunne hjælpe, selvom det vist ikke var den sædvanlige medarbejder, da vi på daværende tidspunkt var startet på ferieperioden. Alt i alt fin service. ” Udtaler Lars Mouritzen, Hoteldirektør, Rønnes Hotel, som henvendte sig til En Indgang med spørgsmål om hotellets BBR oplysninger.

 

Initiativet bakkes også op af John Andersen, Kulturhuset Blokhus, som benyttede sig af ”En Indgang” i forbindelse med anmeldelse af en udendørskoncert. Han udtaler, ”jeg fandt meget nemt indgangen på jammerbugt.dk, sendte en e-mail og fik lynhurtigt et kompetent og løsningsorienteret svar på min anmodning. Stor ros for både kvikt og kompetent håndtering”.

 

Udviklingsforløb i kommunen

Internt i kommunen er initiativet blevet understøttet af et udviklingsforløb for medarbejdere med virksomhedskontakt med det formål at få hele organisationen til i øget grad at tænke i helheder i dialogen med virksomhederne. Midlet hertil har været særligt tilrettelagte fællessamlinger, der har styrket samarbejdsrelationer mellem de enkelte afdelinger og øget det tværgående kendskab til kollegers arbejdsopgaver og kompetencer. Medarbejderne lytter billedligt talt med større ører i drøftelsen med virksomhederne.

 

Det lokale erhvervsliv er spurgt til råds

Det lokale erhvervsliv har været inddraget i processen for at sikre, at kommunen rammer rigtigt i forhold til virksomhedernes ønsker og behov for service, og derfor har 3 lokale virksomheder, et nedbrydningsfirma, et mejeri og et entreprenørfirma deltaget i drøftelserne om, hvad der er god service.

 

”Grundlæggende set synes vi, at kommunen yder en god og sammenhængende service, men det er naturligvis positivt, at der nu sættes endnu mere fokus på det”, lyder det fra entreprenør Flemming Larsen Ledet, som også glædede sig over, at der også fremadrettet ville være kort vej til den personlige kontakt.

”Det er dejligt at vores nye initiativ er kommet godt fra start – herunder er det en stor fornøjelse at notere den tilfredshed, som projektet giver hos vores erhvervsvirksomheder og ildsjæle” udtaler borgmester Mogens Gade.

 

Initiativet bærer frugt

Kommunens initiativ bærer allerede nu frugt, hvilket kommer til udtryk i Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse, som viser, at Jammerbugt Kommune på kategorien ´Information og dialog med kommunen´ går 18 pladser frem i forhold til sidste års undersøgelse.

 

Dialogen og samarbejdet med virksomhederne er et prioriteret fokusområdet i Jammerbugt Kommune, og derfor vil der fremadrettet være et tæt samarbejde med erhvervsfremmeorganisationerne Dansk Byggeri og Dansk Industri for til stadighed at kunne imødekomme virksomhedernes behov.

 

Jammerbugt Kommune fortsætter således indsatsen for at være en endnu mere erhvervsvenlig kommune. Den fremtidige opfølgning og justering af initiativet sikres i samarbejde med samarbejdspartnere, ledere, medarbejdere samt en nedsat koordineringsgruppe. Også kommunens borgere kan se frem til en endnu mere helhedsorienteret service, da Jammerbugt Kommune i nær fremtid står overfor at sætte gang i ”En Indgang til kommunen – for borgere”.

 

Resultaterne fra hele forløbet er afrapporteret – rapporten kan læses på hjemmesiden http://www.jammerbugt.dk/erhverv/%C3%A9n-indgang-for-virksomheder/