Ministerbesøg

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen besøgte mandag den 25. april Jammerbugt Kommune, hvor han mødtes med bl.a. borgmester Mogens Gade, produktionschef Carsten Levorsen fra Migatronic og N.H. Lindhardt fra Åbybro Mejeri.

Beskæftigelsesministeren ønskede at høre om Jammerbugt Kommunes samarbejde med erhvervslivet, herunder indsatsen for at sikre virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Både VÆKST Jammerbugt og Job- og Virksomhedsservice i Jobcentret, arbejder målrettet for at skabe sammenhæng mellem erhvervslivets behov for arbejdskraft og arbejdsstyrkens kvalifikationer.

Arbejdsmarkedschef Jannie Knudsen fortalte om Jobcentrets virksomhedsstrategi, hvor udgangspunktet er en efterspørgselsorienteret tilgang.

Både Migatronic og Aabybro Mejeri udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet med Jobcentret. For begge virksomheder betyder samarbejdet en god mulighed for at rekruttere nye medarbejdere, og virksomhederne har kun gode erfaringer med de rekrutteringer der er sket gennem Jobcentret.

Minisiteren udtrykte stor interesse for det gode samarbejde mellem kommunen og de lokale virksomheder, der er til gavn for vækst og udvikling i kommunen og udtalte efter mødet:

’Det var meget værdifuldt for mig at høre om jeres kommunes erfaringer med at arbejde ud fra erhvervslivets behov – særligt interessant var jeres positive erfaringer med opkvalificering. Jeres grundige arbejde med målrettet opkvalificering og gode resultater med tæt samarbejde med virksomhederne er en stor inspiration til regeringens fremtidige arbejde.’