PM: Gang i udviklingen af Pandrup Industriby

Virksomheder, ejendomsbesiddere, lejere af bygninger og andre med interesse i Pandrup Industriby, inviteres tirsdag den 19. september 2017 til udviklingsmøde, hvor der sættes fokus på hvordan man i fællesskab kan få udviklet og synliggjort Pandrup Industriby som et attraktivt erhvervsområde. Bag invitationen står en initiativgruppe med repræsentanter fra virksomheder i området, grundejerforeningen og Vækst Jammerbugt.

Pandrup Industriby er et velrenommeret erhvervsområde, der over de seneste 30 - 40 år har været hjemsted for en lang række prominente danske og udenlandske virksomheder, bl.a. inden for tele- og jernindustrien, brødfabrikation, betonvarefabrik, servicevirksomheder og flere andre brancher. Området er i dag hjemsted for en lang række små og mellemstore virksomheder, hvor den største er den britiske aerospace-virksomhed Cobham. Industribyen huser desuden flere virksomhedsmiljøer med fælles kontor-, produktion- og lager fællesskaber for små virksomheder, herunder Domus Vision, Bellevue, Nutidshuset og Pandrup Business Park. Industribyen er dog også præget af, at der nu står nogle erhvervsbygninger tomme. Nogle få større virksomheder er fraflyttet eller lukket. Med det afsæt, igangsættes nu en proces, der skal udvikle og synliggøre Pandrup Industriby som et særdeles attraktivt erhvervsområde.

 

Initiativgruppen præsenterer nye tanker og ideer
En gruppe bestående af repræsentanter fra grundejerforeningen i Pandrup Industriby og virksomhedsejere har i samarbejde med Vækst Jammerbugt taget initiativet til at igangsætte processen. Arbejdet igangsættes på et fællesmøde med alle interessenter i og omkring Pandrup Industriby. Initiativgruppen har allerede søsat nye tiltag - herunder ny markedsføringsplatform for området bl.a. deltagelse på en messe, hvor Pandrup Industriby markedsføres over for iværksættere, bl.a. med information om det attraktive i at drive virksomhed i Pandrup Industriby.

 

Fokus på industribyens mange kvaliteter og muligheder
Initiativgruppens fokus ligger primært på de mange kvaliteter og muligheder, som området rummer. Industribyen er nemlig på mange måder et attraktivt erhvervsområde, hvor der eksempelvis er god mulighed for at etablere varierende typer erhverv. Desuden tilgodeser de ledige bygninger i området et stort potentiale ift. virksomheder, der ønsker at udvide eller i forhold til at tiltrække nye virksomheder inden for flere forskellige brancher.

Derudover huser området i dag flere nystartede iværksættervirksomheder, som via det gode netværk i området har fået sparring og hjælp til opstart. Området har desuden en logistisk fordel kva dets tætte placering på og adgang til både lufthavn, hoved,- og motorvej. Dette er omstændigheder, der med fordel både kan og skal drages nytte af i markedsføringen af området.

Disse og flere emner præsenteres på netværksmødet, der i øvrigt er åben for alle, der har interesse i at være med til at udvikle Pandrup Industriby til et endnu stærkere og attraktivt erhvervsområde.

Mødet finder sted den 19. september 2017 kl. 07.30 – 09.00 på Domus Vision, Hjulmagervej 19, 9490 Pandrup.

For mere information: Kurt Bruun, Fmd. Grundejerforeningen Pandrup Industriby, tlf.: 20951627

(gå direkte til invitation og program)