PM: Millionbevilling til udvikling af produktionserhvervet i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune har netop sikret sig tilsagn om midler til et projekt, der skal sikre, at blandt andet produktions- og underleverandør virksomheder gennem målrettede innovationsforløb får tilført viden og kompetencer til at implementere og udnytte avanceret og intelligent produktionsteknologi. Projektet skal skabe nye virksomheder, nye arbejdspladser og øget omsætning.

Projektet hedder ”Nordvest Smart Production”(NVSP) og er et 3 årigt projekt, der er kommet til verden sammen med Vesthimmerland Kommune, Fonden Autonomus og Aalborg Universitet.  Vækstforum Nordjylland har bevilget 7 mio. kr. og Erhvervs- og vækstministeriet bevilger 5 mio.kr. til projektet.

Borgmester Mogens Gade udtrykker stor glæde og tilfredshed over, at det er lykkedes at sikre så stor en bevilling til Jammerbugt Kommune. ”Det er utrolig glædeligt, at vi har modtaget en bevilling i den størrelsesordning, som øremærket skal sikre, at virksomhederne i Jammerbugt  og Vesthimmerlands Kommuner kommer sikkert ind i den såkaldte industri 4,0 tidsalder”. Borgmesteren nævner fortsat, at omkring 30 virksomheder i Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner har underskrevet en interessetilkendegivelse om at ville medvirke i projektet.

Virksomheden Inelco Grinders A/S i Fjerritslev er en af de virksomheder i Jammerbugt Kommune, der er interesseret i at deltage i projektet. ”Med de nye intelligente teknologier, der er på markedet i dag, så står vi over for betydelige potentialer, som vi skal gribe og profitere af. Derfor ser vi frem til at få sparring og støtte via de betydelige ressourcer, der er sikret via projektet”, lyder det fra administrerende direktør Anders Thy, som påpeger at verden er i hastig forandring hele tiden og at det er særdeles vigtigt at de muligheder der er indenfor it og digitalisering, 3D print og industri 4,0 bliver forsøgt anvendt og implementeret i virksomhederne.

Projektet løber over 3 år fra 15. marts 2017 til 30. juni 2020 og sigter mod at skabe op mod 100 nye arbejdspladser og 25 nye innovative virksomheder.