Positiv evaluering af den lokale erhvervsfremmes indflydelse på virksomhedsudvikling i landdistrikter

Vækst Jammerbugt og Business Rebild har over en 2-årig periode gennemført en meget proaktiv/opsøgende virksomhedsindsats målrettet virksomheder, der ikke af egen drift har benyttet sig af tilbuddene i den lokale (eller regionale) erhvervsservice, mhp. at bidrage til at igangsætte og understøtte udviklingsaktiviteter i virksomhederne, skriver DEF (Dansk Erhvervsfremme).

Evalueringen viser, at Vækst Jammerbugt og Business Rebilds opsøgende indsats har tilført virksomhederne væsentlige kompetencer, som har betydning for deres videre vækst og udvikling. Det tværkommunale samarbejde mellem de to selvstændige erhvervskontorer har skabt grobund for vidensdeling og læring, og dermed bedre erhvervsservice for de lokale virksomheder.

Læs hele evalueringen her