Rekordår for iværksætteri i Jammerbugt Kommune

Pressemeddelelse:

17.12.2013

Her ved årets udgang konstaterer Jammerbugt Kommune en fremgang i antal iværksættere på hele 51 procent sammenlignet med 2012. I alt har ca. 180 borgere søgt om iværksætterrådgivning i Jammerbugt i 2013.

"Med stigningen bibeholder vi vores position som dén nordjyske kommune med flest iværksættere per indbygger og man kan lidt frækt sige, at vi er med til at holde antallet af iværksættere oppe i Nordjylland", udtaler Mogens Gade, Borgmester i Jammerbugt Kommune, og fortsætter: " Vi er glade for, at borgerne i Jammerbugt Kommune tager imod tilbuddet om den professionelle rådgivning som vores erhvervskonsulenter tilbyder og de rammeprogrammer, der kan hjælpe iværksætterne videre med deres mål om at etablere egen virksomhed".

Iværksætterne skaber jobs
Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervsråd har lagt en stor indsats i at fremme iværksætteriet. Der har blandt andet været et stort fokus på at opfordre iværksættere til at benytte den rådgivning og vejledning, der findes på området. Erhvervs- og Turistchef, René Zeeberg, glæder sig over virkelysten hos iværksætterne:
"Iværksætteri er et vigtigt fundament for beskæftigelsen, og iværksætterne er med til at skabe arbejdspladser i kommunen. Det er et faktum, at én ny iværksætter i gennemsnit genererer 0,8 arbejdspladser. Dermed skaber vi med vores 180 iværksættere i 2013 yderligere 140 jobs, enten ved nye ansatte hos iværksætteren selv, eller i kraft af den aktivitet iværksætteren skaber hos eksterne samarbejdspartnere".


Årsagerne til det stigende antal henvendelser fra nye iværksættere skal ifølge René Zeeberg blandt andet ses som et udtryk for VÆKST Jammerbugts fokus på hurtig sagsbehandling, og også som et tegn på, at der i kommunen hersker en helt særlig iværksætterkultur, hvor mange sætter en ære i at etablere egen virksomhed og dermed også skabe sin egen arbejdsplads. Hertil kan henvendelserne også være et udtryk for, at VÆKST Jammerbugt med tidssvarende konkrete initiativer formår at yde den iværksætterservice, der er behov for lige nu.


Antallet af vækstiværksættere vokser
De positive tendenser i antal nye iværksættere har i Jammerbugt Kommune desuden affødt gode resultater på antallet af vækstiværksættere. 15 nye vækstiværksættere har benyttet sig af muligheden for at deltage i vækstiværksætterprogrammet VIP, der udbydes i samarbejde mellem Regionalfonden, de lokale erhvervskontorer og Væksthus Nordjylland. Også her placerer deltagerantallet Jammerbugt som den højest rangerende nordjyske kommune angivet ud fra indbyggertal.


For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Mogens Gade, borgmester, Jammerbugt Kommune, tlf. 41 91 20 01 eller mga@jammerbugt.dk


René Zeeberg, erhvervs- og turistchef, VÆKST Jammerbugt, tlf. 41 91 39 81 eller rze@jammerbugt.dk