Stormøde om Blokhus-Løkken destinationsudviklingsprojekt

Vækst Jammerbugt og Turismeudvikling Hjørring inviterer til stormøde om destinationsudvikling i Blokhus-Løkken

Turismeudvikling Hjørring og Vækst Jammerbugt inviterer i fællesskab områdets erhvervsliv, foreninger, institutioner og borgere til informationsmøde vedrørende destinationsudviklingsprojektet Blokhus-Løkken. Her kan alle interesserede høre om projektets initiativer og indsatser og bidrage til at videreudvikle de to stærke feriesteder til ét sammenhængende og attraktivt resortområde.

Mødet afholdes mandag den 19. marts kl. 15-17.30 på Feriecenter Landal Grønhøj Strand.

På stormødet vil der blive informeret om projektets konkrete tiltag, som forventes igangsat i foråret 2018, herunder bl.a. fælles kortmateriale, Blokhus-Løkken shuttle transport langs stranden, udvikling af Blokhus-Løkken Wind Festival, muligheden for kvalitets- og servicecertificering af servicevirksomhedernes ansatte m.m.

Blokhus-Løkken er blevet udpeget som et destinationsudviklingsområde med særligt vækstpotentiale. Jammerbugt og Hjørring kommuner har derfor indgået et toårigt projektpartnerskab sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme og Vækstforum Nordjylland omkring destinationsudvikling i området Blokhus-Løkken. Målsætningen med projektet er at udvikle Blokhus-Løkken til et sammenhængende og attraktivt destinationsområde med etablering af virksomhedssamarbejder på tværs, udvikling af den fysiske infrastruktur samt fælles eventudvikling.

Vi ser frem til en inspirerende, gensidig dialog, og håber at mange ønsker at bakke op om projektets indsatser.

Mere information om projektet

Læs mere her: https://turismeudviklinghjoerring.dk/projekt/destinationsudviklingsprojekt/

Tilmelding

Tilmelding kan ske her: https://jammerbugt.nemtilmeld.dk/200/

 

På vegne af projektet,

Anna Oosterhof - Turismeudvikling Hjørring: 4193 7193 - anna.oosterhof@hjoerring.dk

Anders Stryhn - Vækst Jammerbugt: 4191 3981 - adt@jammerbugt.dk

 

 

Lige nu...

Mangler du personale?

Tilbud fra Jobcenter Jammerbugt

Nyt tilbud til Jammerbugtens iværksættere

Virksomhedsportrætter

Kom tæt på erhvervslivet i Jammerbugten

NordVest Smart Production

Bliv klar til Industri 4,0

Se hvad vi kan gøre for dig

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Har du overvejet at tage en praktikant?