Turisterne strømmer til Jammerbugten

De netop offentliggjorte tal på overnatninger i de danske feriehuse viser, at turisterne strømmer til Jammerbugten. Fra 2015 til 2016 kan der registreres en tilvækst på 37.000 overnatninger.

Tallene stammer fra den netop offentliggjorte rapport fra Danmarks Statistik. Rapporten viser også en markant vækst i de tyske feriehusgæster, og generelt en massiv fremgang for den jyske Vestkyst.  Totalt set har Jammerbugten i 2016 1.577 mio. kommercielle overnatninger indenfor hotel, feriehuse, camping, feriecentre og vandrehjem. Det er en fremgang på 56.000 overnatninger eller knap 4 % i forhold til 2015.

Borgmester Mogens Gade hilser den gode nyhed velkommen, og glæder sig over, at Jammerbugten med sine 1.577 mio. overnatninger fortsat er Nordjyllands største turistkommune målt på antal overnatninger.

Det er utrolig glædeligt, og det bekræfter mig bare i, at det tætte samarbejde og partnerskab vi har på turismeområdet også fremadrettet skal være bærende for turismeudviklingen i vores kommune”.

Borgmesteren hæfter sig videre ved den generelle fremgang i kystturismen:

 

Det er vigtigt, at vi ser en generelt fremgang for kystturismen langs Vestkysten. De 11 vestkystkommuner har etableret et tæt samarbejde ud fra den erkendelse, at væksten i kystturismen fordrer, at vi udvikler vore faciliteter og produkter langs hele Vestkysten, så turisten får gode oplevelser hele vejen rundt. Og den positive udvikling giver utvivlsomt et rygstød til denne indsats.”

 

Også Erhvervs- og turistchef Anders Stryhn glæder sig over de flotte tal:

 

"Det bekræfter mig i, at vi på har gode oplevelser og overnatningsprodukter - både til dem der ønsker at feriere i feriehus, på campingplads, på hotel eller på feriecenter. Samtidig peger tallene jo også fremad, og de indikerer, at der er et kommercielt grundlag for at investere i turismeudvikling – både offentligt og privat. Og på den baggrund er det jo rigtig positivt at konstatere, at et nyt hotel er indviet i Fårup Sommerland i 2016 og Strandhotellet åbner op 1. juli i Blokhus".

 

Den store efterspørgsel på feriehuse skaber også problemer, om end det nok kan kategoriseres som et luksusproblem. Pt. har feriehusudlejerne en udfordring med at få nok sommerhuse i markedet til at imødekomme den store efterspørgsel særligt i sommerperioden. Denne udfordring arbejdes der også med: 

 

I samarbejde med de lokale feriehusudlejere og VisitNordjylland afholder vi den 8. april et infomøde for feriehusejere, der er interesserede i at høre mere om at udleje deres sommerhus. 175 personer har meldt deres ankomst, så forhåbentligt det kan være et første skridt på vejen til at imødekomme efterspørgslen” lyder det slutteligt fra Anders Stryhn.