Unikt tilbud til Jammerbugtens iværksættervirksomheder

Med start den 7. marts tilbydes alle Jammerbugtens iværksættervirksomheder, som er yngre end 5 år og som endnu ikke har fem ansatte, deltagelse i Vækst Jammerbugts udviklingsforløb Din virksomhed – Din vækst. Tilbuddet er målrettet de iværksættervirksomheder, der ønsker flere ansatte, mere omsætning, fokus på netop deres forretning og ikke mindst netværk og videndeling med andre i samme situation.

Udviklingsforløbet, der er støttet af Vækstforum i Region Nordjylland og koncentreret på fire kursusaftener, har til formål at skabe vækst og udvikling i kommunes mindste virksomheder, og kaster lys over netop de udfordringer og udviklingspotentialer, den enkelte virksomhed står med, men som få får tid og lejlighed til at beskæftige sig med i dagligdagen. ”Vi ved af erfaring, at det er svært for de mindste virksomheder, at finde tid og overskud til uddannelses- og udviklingsaktiviteter, idet det som regel kræver, at virksomheden holder lukket, og omsætningen derved udebliver”, derfor er forløbet tilrettelagt, netop på denne måde” lyder det fra Vækst Jammerbugts erhvervskonsulent, Søren Andreasen med henvisning til, at de fire uddannelsesdage finder sted fra kl. 17.00-21.30 og afvikles i løbet af 14 dage.

Indholdet på kurset tager udgangspunkt i de problemstillinger som mange mindre virksomheder bøvler lidt med i hverdagen, nemlig emner som personalerekruttering, rollen som leder, økonomi i forbindelse med vækst, personalejura mv. Det underliggende tema for forløbet vil imidlertid være forretningsudvikling, idet det er her kimen til fremtidig vækst og udvikling ligger. Deltagerne går efter endt kursusforløb hjem til deres egen virksomhed med en selvskabt målsætning for deres virksomhed, og nogle helt konkrete værktøjer til at nå målet. Efter endt forløb følger Vækst Jammerbugts erhvervskonsulenter op hos de enkelte virksomheder.

Netværk og sparring med ligestillede er i fokus

Ud over de specifikke temaer vil særligt netværk, netværksdannelse og videndeling være i fokus på alle fire kursusaftener. Målet er nemlig også, at virksomhederne efter endt kursusforløb har fået skabt et netværk blandt ligesindede og inspirerende virksomhedsejere til gavn og glæde for egen virksomhed.

Når udviklingsforløbet skydes i gang den 7. marts er det en gentagelse af succesen fra efteråret 2016, hvor 15 virksomheder deltog. Tilmelding til det forestående forløb er åben og foregår her senest  1. marts.