Virksomhederne har talt: godt erhvervsklima i Jammerbugten

DI-virksomhederne har givet deres mening til kende. Og de er rigtig godt tilfredse med Erhvervsklimaet i Jammerbugt Kommune, som på landsplan rangerer som nr. 21.

Placeringen som nr. 21 er en betydelig fremgang fra 40. pladsen i 2015. Og det er ikke et tilfælde, at virksomhederne oplever forbedringer i det lokale erhvervsklima, fortæller borgmester Mogens Gade:

 ”Vi har i tæt dialog med erhvervslivet igangsat flere ambitiøse initiativer de senere år, og det er jo nok dem, som vi høster frugterne af nu. Et eksempel er initiativet ”En indgang for virksomheder”, der blev igangsat i 2014 med det formål at sikre et højt serviceniveau og en løsningsorienteret dialog mellem kommunale medarbejdere og virksomhederne. Det har vi arbejdet meget seriøst med på alle niveauer i organisationen – og ud af organisationen. Derfor glæder det mig meget, at vi netop i relation til ”Information og dialog med kommunen” er blandt landets bedste.”

 Virksomhedsejer Michael Krogsgaard, der er medlem af Erhvervs- og Turistrådet for Jammerbugt Kommune og sidder i bestyrelsen for DI Aalborg, kvitterer også for den gode udvikling.

 ”Det er utrolig vigtigt for virksomhederne, at de ikke skal bruge unødige ressourcer på at finde frem til de rette medarbejdere, og at henvendelserne afklares hurtigt og professionelt. Samtidig hæfter jeg mig ved, at virksomhederne i vid udstrækning vurderer, at der er adgang til kvalificeret arbejdskraft i vores område. Så jeg kan kun kvittere for, at den indsats der er leveret og konstatere, at den giver et fint udgangspunkt for at udvikle det lokale erhvervsklima i en endnu mere gunstig retning de kommende år”, uddyber Michael Krogsgaard.

 Mogens Gade og Michael Krogsgaard ser dog også en betydelig udfordring for erhvervsklimaet i Jammerbugten, som skal prioriteres højt.

 ”Undersøgelsen viser, at virksomhederne ser infrastrukturen som en udfordring. I Jammerbugt Kommune arbejder vi bl.a. med at kvalitetssikre det kommunale vejnet og den digitale infrastruktur, men vi må også erkende, at nationale investeringer er en forudsætning for en afbalanceret udvikling i Danmark. Her er en tredje Limfjordsforbindelse vest om Aalborg nøglen, da den både vil afhjælpe trængslen i Aalborg og give store dele af Vendsyssel og Thy lettere adgang til motorvejsnettet”, slutter Mogens Gade.       

 Virksomhedernes stigende tilfredshed bunder videre i, at mange har adgang til kvalificeret arbejdskraft, og at niveauet for skatter afgifter

Fakta: I Jammerbugt Kommune er der indhentet svar fra 42 ud af 97 adspurgte virksomheder. Besvarelserne repræsenterer 1.105 arbejdspladser, hvilket svarer til 11,4 pct. af de privat beskæftigede i kommunen.