Virksomhederne i Jammerbugt Kommune er Danmarksmestre i socialt ansvar

Over 24 procent af kommunens små og mellemstore virksomheder har mindst fem personer eller 10 procent af medarbejderne ansat i støttet beskæftigelse. Dermed ligger virksomhederne i Jammerbugt Kommune på en førsteplads i Danmark, hvad angår socialt ansvar.

Det viser en analyse fra Den Sociale Kapitalfond, der har undersøgt andelen af ”særligt sociale virksomheder” i landets kommuner. Betegnelsen ”særligt sociale virksomheder” er i analysen karakteriseret som små og mellemstore virksomheder, hvor antallet af ansatte i støttet beskæftigelse er på mindst fem personer eller udgør mindst 10 procent af de ansatte i virksomheden.

Det er ikke tilfældigt at Jammerbugt Kommune topper listen. ”Vi har 15 medarbejdere fra Jobcentrets virksomhedsservice, der primært bruger deres tid på opsøgende arbejde blandt kommunens virksomheder. Heraf er to mand udelukkende dedikeret til opgaven med at formidle fleksjob til virksomhederne. Alene i 2016 har det resulteret i etablering af mere end 200 nye fleksjob”. Det udtaler Jammerbugt Kommunes arbejdsmarkedschef Jannie Knudsen og supplerer: ”Virksomhederne har fået øje på fordelene ved at ansætte medarbejdere i fleksjob til arbejdsopgaver der kan variere i tidsforbrug, for eksempel til fakturering, hvor der i én uge kan være mange opgaver, mens det kan være noget mindre ugen efter”.

Formand for Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune, Morten Klessen udtaler: ”Jeg er umådelig stolt af kommunens indsats på området, som kommer såvel borgere som virksomheder til gavn”.

En af de virksomheder der har mange fleksjobansatte er Service Nord i Pandrup, der leverer pleje- og rengøringsopgaver til borgere i Jammerbugt Kommune: ”Der er mange grunde til at vi gør det”, siger Charlotte Thorsager Kronborg, indehaver af Service Nord, ”vi vil gerne tage et socialt ansvar og hjælpe hvor vi kan. Det handler om at vise medmenneskelighed og give en chance til de af vores lokale medborgere der ikke har så mange muligheder. Og så passer vores jobfunktioner godt til folk der ikke kan arbejde på fuld tid. Arbejdet kan tilrettelægges med skånehensyn og vi har ofte brug for den fleksibilitet der er i fleksjobordningen”.

Netværk betyder noget

Analysen fra Den Sociale Kapitalfond viser desuden at virksomhederne i de midt- og nordjyske kommuner adskiller sig markant fra landets øvrige kommuner hvad angår socialt ansvar. ”Der er nok et tættere netværk blandt virksomheder i de mindre kommuner. Dette, kombineret med at man traditionelt set er bedre til at tage hånd om hinanden i udkantsområderne, gør sammen med den kommunale indsats på området, at de midt- og nordjyske kommuner er så gode som de er”, siger analysechef Kristian Thor Jacobsen fra Den Sociale Kapitalfond.

De fem kommuner med flest særligt sociale virksomheder i landet er Jammerbugt, Lolland, Odder, Hjørring og Thisted.

Kilde: Den Sociale Kapitalfond Analyse:

http://www.densocialekapitalfond.dk/wp-content/uploads/2017/01/Beliggenhed-for-s%C3%A6rligt-sociale-vsh.pdf